Semináre anglickej právnej terminológie sú určené pre prekladateľov a tlmočníkov pracujúcich s právnou terminológiou v kombinácii slovenský jazyk - anglický jazyk. Poskytujú praktický pohľad na slovenskú a anglo-americkú právnu úpravu v jednotlivých právnych odvetviach a pomocou cvičení a reálnych právnych dokumentov rozvíjajú schopnosť správne využívať právnu terminológiu a nájsť jej ekvivalenty v cieľovom jazyku

Hlavné pojednávanie

Kedy a kde?

Materiály prístupné po zaregistrovaní prihlášky a zaplatení účastníckeho poplatku a k dispozícii kedykoľvek vám to bude vyhovovať, v pohodlí vášho domova či kancelárie
 

Program seminára (okruhy tém):

1. podanie obžaloby a jej predbežné prejednanie
2. dohoda o vine a treste a postup pri jej schválení

3. hlavné pojednávanie, neverejné a verejné zasadnutie
4. otvorenie hlavného pojednávania a zápisnica

5. dokazovanie na hlavnom pojednávaní a výsluchy
6. návrhy a námietky na hlavnom pojednávaní

7. záverečné reči a vyhlásenie rozsudku

 

Prínos seminára:

- prezentácie s audiokomentárom v trvaní do 180 minút obsahujúce anglickú a slovenskú terminológiu k téme a vysvetlenie ich použitia

- cvičenia na rozšírenie terminológie a otestovanie jej používania

- komunikácia medzi prihlásenými účastníkmi v rámci súkromného fóra s možnosťou výmeny skúseností a poskytovaním spätnej väzby

 

Technické požiadavky

- materiály prístupné online na internetovej stránke pomocou zaslaných prístupových údajov

- nie je potrebné byť „online“ v konkrétnom čase – materiály budú na stránke prístupné a účastník si ich môže stiahnuť kedykoľvek mu to vyhovuje a sám si ich môže prejsť keď má čas a chuť – buď naraz, alebo po častiach

- potrebné vybavenie – prístup na internet a kancelársky balík Office (komentované PowerPointové prezentácie), prehliadač pdf súborov a prehrávač mp3 (audio) a mp4 (video) súborov

- účastníci dostanú podrobné pokyny a návody na prácu s materiálmi tak, aby kurz technicky zvládol každý

 

Cena:

60,- €, pre členov SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov) cena 50,- €
V cene sú zahrnuté všetky potrebné materiály a cvičenia pre účastníkov s možnosťou spätnej väzby a s prístupom do interného fóra pre prihlásených účastníkov.

 

Registrácia prihlášok                        

Prostredníctvom e-mailu: info@pravnypreklad.sk


Vyšetrovanie a dokazovanie

Kedy a kde?

Materiály prístupné dňa 03.04.2021 po zaregistrovaní prihlášky a zaplatení účastníckeho poplatku a k dispozícii kedykoľvek vám to bude vyhovovať, v pohodlí vášho domova či kancelárie
 

Program seminára (okruhy tém):

1. vyšetrovanie v priebehu prípravného konania
2. skrátené vyšetrovanie a superrýchle konanie

3. dokazovanie a účasť obvineného
4. dôkazné prostriedky a ich vykonávanie

5. postup pri výsluchu a obsah poučenia
6. vyšetrovací pokus, znalecké dokazovanie, rekognícia, rekonštrukcia

7. zákonnosť a prípustnosť dôkazov a ich hodnotenie

 

Prínos seminára:

- prezentácie s audiokomentárom v trvaní do 180 minút obsahujúce anglickú a slovenskú terminológiu k téme a vysvetlenie ich použitia

- cvičenia na rozšírenie terminológie a otestovanie jej používania

- komunikácia medzi prihlásenými účastníkmi v rámci súkromného fóra s možnosťou výmeny skúseností a poskytovaním spätnej väzby

 

Technické požiadavky

- materiály prístupné online na internetovej stránke pomocou zaslaných prístupových údajov

- nie je potrebné byť „online“ v konkrétnom čase – materiály budú na stránke prístupné a účastník si ich môže stiahnuť kedykoľvek mu to vyhovuje a sám si ich môže prejsť keď má čas a chuť – buď naraz, alebo po častiach

- potrebné vybavenie – prístup na internet a kancelársky balík Office (komentované PowerPointové prezentácie), prehliadač pdf súborov a prehrávač mp3 (audio) a mp4 (video) súborov

- účastníci dostanú podrobné pokyny a návody na prácu s materiálmi tak, aby kurz technicky zvládol každý

 

Cena:

60,- €, pre členov SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov) cena 50,- €
V cene sú zahrnuté všetky potrebné materiály a cvičenia pre účastníkov s možnosťou spätnej väzby a s prístupom do interného fóra pre prihlásených účastníkov.

 

Registrácia prihlášok                        

Prostredníctvom e-mailu: info@pravnypreklad.sk najneskôr do 31.03.2021


Obmedzenie osobnej slobody a zaistenie veci

Kedy a kde?

Materiály prístupné po zaregistrovaní prihlášky a zaplatení účastníckeho poplatku a k dispozícii kedykoľvek vám to bude vyhovovať, v pohodlí vášho domova či kancelárie
 

Program seminára (okruhy tém):

1. obmedzenie osobnej slobody, zatknutie a zadržanie
2. Európsky zatýkací rozkaz a jeho náležitosti

3. rozhodovanie o väzbe a väzobné dôvody
4. spôsoby nahradenia väzby

5. vydanie a odňatie veci
6. domová a osobná prehliadka

7. odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky

 

Prínos seminára:

- prezentácie s audiokomentárom v trvaní do 180 minút obsahujúce anglickú a slovenskú terminológiu k téme a vysvetlenie ich použitia

- cvičenia na rozšírenie terminológie a otestovanie jej používania

- komunikácia medzi prihlásenými účastníkmi v rámci súkromného fóra s možnosťou výmeny skúseností a poskytovaním spätnej väzby

 

Technické požiadavky

- materiály prístupné online na internetovej stránke pomocou zaslaných prístupových údajov

- nie je potrebné byť „online“ v konkrétnom čase – materiály budú na stránke prístupné a účastník si ich môže stiahnuť kedykoľvek mu to vyhovuje a sám si ich môže prejsť keď má čas a chuť – buď naraz, alebo po častiach

- potrebné vybavenie – prístup na internet a kancelársky balík Office (komentované PowerPointové prezentácie), prehliadač pdf súborov a prehrávač mp3 (audio) a mp4 (video) súborov

- účastníci dostanú podrobné pokyny a návody na prácu s materiálmi tak, aby kurz technicky zvládol každý

 

Cena:

60,- €, pre členov SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov) cena 50,- €
V cene sú zahrnuté všetky potrebné materiály a cvičenia pre účastníkov s možnosťou spätnej väzby a s prístupom do interného fóra pre prihlásených účastníkov.

 

Registrácia prihlášok                        

Prostredníctvom e-mailu: info@pravnypreklad.sk

Vyšetrovacie orgány, súdy a rozhodnutia

Kedy a kde?

Materiály prístupné po zaregistrovaní prihlášky a zaplatení účastníckeho poplatku a k dispozícii kedykoľvek vám to bude vyhovovať, v pohodlí vášho domova či kancelárie


Program seminára (okruhy tém):

1. trestný proces a jeho štádiá, trestné právo procesné
2. systém súdov a orgánov činných v trestnom konaní v Slovenskej republike

3. policajné a vyšetrovacie orgány v anglo-amerických krajinách
4. EUROPOL, INTERPOL a Európska prokuratúra

5. trestné súdy v anglo-amerických krajinách
6. rozhodnutia vydávané v trestnom procese a ich náležitosti

7. výrok a odôvodnenie rozhodnutia

 

Prínos seminára:

- prezentácie s audiokomentárom v trvaní do 180 minút obsahujúce anglickú a slovenskú terminológiu k téme a vysvetlenie ich použitia

- cvičenia na rozšírenie terminológie a otestovanie jej používania

- komunikácia medzi prihlásenými účastníkmi v rámci súkromného fóra s možnosťou výmeny skúseností a poskytovaním spätnej väzby

 

Technické požiadavky

- materiály prístupné online na internetovej stránke pomocou zaslaných prístupových údajov

- nie je potrebné byť „online“ v konkrétnom čase – materiály budú na stránke prístupné a účastník si ich môže stiahnuť kedykoľvek mu to vyhovuje a sám si ich môže prejsť keď má čas a chuť – buď naraz, alebo po častiach

- potrebné vybavenie – prístup na internet a kancelársky balík Office (komentované PowerPointové prezentácie), prehliadač pdf súborov a prehrávač mp3 (audio) a mp4 (video) súborov

- účastníci dostanú podrobné pokyny a návody na prácu s materiálmi tak, aby kurz technicky zvládol každý


Cena:

60,- €, pre členov SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov) cena 50,- €
V cene sú zahrnuté všetky potrebné materiály a cvičenia pre účastníkov s možnosťou spätnej väzby a s prístupom do interného fóra pre prihlásených účastníkov.

 

Registrácia prihlášok                        

Prostredníctvom e-mailu: info@pravnypreklad.sk 

Bezplatná ochutnávka seminárov anglickej právnej terminológie zameraná na rozdiely medzi trestným a civilným procesom.

Pridajte sa a vyskúšajte si v tejto skrátenej ukážke ako vyzerajú materiály a aktivity v rámci jednodňových seminárov anglickej právnej terminológie

Kedy a kde?
Materiály prístupné po zaregistrovaní prihlášky a zaplatení účastníckeho poplatku a k dispozícii kedykoľvek vám to bude vyhovovať, v pohodlí vášho domova či kancelárie

Program seminára (okruhy tém):

1. tresty a ich druhy, súhrnný, úhrnný a spoločný trest, ďalší trest
2. ukladanie trestov - priťažujúce a poľahčujúce okolnosti, upustenie od potrestania

3. trestanie právnických osôb
4. ochranné opatrenia

5. systematika trestných činov a ich terminológia
6. násilné trestné činy

7. majetkové trestné činy
8. ďalšie kategórie trestných činov


Prínos seminára:
- prezentácie s audiokomentárom v trvaní do 180 minút obsahujúce anglickú a slovenskú terminológiu k téme a vysvetlenie ich použitia

- cvičenia na rozšírenie terminológie a otestovanie jej používania

- komunikácia medzi prihlásenými účastníkmi v rámci súkromného fóra s možnosťou výmeny skúseností a poskytovaním spätnej väzby


Technické požiadavky

- materiály prístupné online na internetovej stránke pomocou zaslaných prístupových údajov

- nie je potrebné byť „online“ v konkrétnom čase – materiály budú na stránke prístupné a účastník si ich môže stiahnuť kedykoľvek mu to vyhovuje a sám si ich môže prejsť keď má čas a chuť – buď naraz, alebo po častiach

- potrebné vybavenie – prístup na internet a kancelársky balík Office (komentované PowerPointové prezentácie), prehliadač pdf súborov a prehrávač mp3 (audio) a mp4 (video) súborov

- účastníci dostanú podrobné pokyny a návody na prácu s materiálmi tak, aby kurz technicky zvládol každý

 

Cena:

60,- €, pre členov SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov) cena 50,- €
V cene sú zahrnuté všetky potrebné materiály a cvičenia pre účastníkov s možnosťou spätnej väzby a s prístupom do interného fóra pre prihlásených účastníkov.


Registrácia prihlášok                        

Prostredníctvom e-mailu: info@pravnypreklad.sk 


Kedy a kde?

Materiály budú prístupné po registrácii a k dispozícii kedykoľvek vám to bude vyhovovať, v pohodlí vášho domova či kancelárie


Program seminára (okruhy tém):

1. trestné právo a jeho časti, trestné právo hmotné
2. podmienky trestnoprávnej zodpovednosti - vek a príčetnosť

3. kategorizácia trestných činov
4. skutková podstata trestného činu, jej subjektívne a objektívne stránky

5. štádiá trestnej činnosti - príprava, pokus, dokonanie
6. účastníctvo v trestnej činnosti

7. okolnosti vylučujúce protiprávnosť


Prínos seminára:
- prezentácie s audiokomentárom v trvaní do 180 minút obsahujúce anglickú a slovenskú terminológiu k téme a vysvetlenie ich použitia

- cvičenia na rozšírenie terminológie a otestovanie jej používania

- komunikácia medzi prihlásenými účastníkmi v rámci súkromného fóra s možnosťou výmeny skúseností a poskytovaním spätnej väzby

 

Technické požiadavky

- materiály prístupné online na internetovej stránke pomocou zaslaných prístupových údajov

- nie je potrebné byť „online“ v konkrétnom čase – materiály budú na stránke prístupné a účastník si ich môže stiahnuť kedykoľvek mu to vyhovuje a sám si ich môže prejsť keď má čas a chuť – buď naraz, alebo po častiach

- potrebné vybavenie – prístup na internet a kancelársky balík Office (komentované PowerPointové prezentácie), prehliadač pdf súborov a prehrávač mp3 (audio) a mp4 (video) súborov

- účastníci dostanú podrobné pokyny a návody na prácu s materiálmi tak, aby kurz technicky zvládol každý


Cena:

60,- €, pre členov SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov) cena 50,- €
V cene sú zahrnuté všetky potrebné materiály a cvičenia pre účastníkov s možnosťou spätnej väzby a s prístupom do interného fóra pre prihlásených účastníkov.


Registrácia prihlášok                        

Prostredníctvom e-mailu: info@pravnypreklad.sk

ONLINE podujatie zo série seminárov pre prekladateľov a tlmočníkov z/do anglického jazyka na tému zmlúv o nájme nehnuteľností (komerčný nájom)


Kedy a kde?
Materiály budú prístupné po registrácii a k dispozícii kedykoľvek vám to bude vyhovovať, v pohodlí vášho domova či kancelárie

Kto?
JUDr. Juraj Kotrusz - advokát a úradný prekladateľ pre AJ, lektor právnickej angličtiny pre právnikov a lingvistov

Cena:

60,- €, pre členov SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov) cena 50,- €
V cene sú zahrnuté všetky potrebné materiály a cvičenia pre účastníkov s možnosťou spätnej väzby a s prístupom do interného fóra pre prihlásených účastníkov.


Registrácia prihlášok        

e-mailovou správou na: info@pravnypreklad.sk

 
Technické požiadavky

- materiály prístupné online na internetovej stránke pomocou zaslaných prístupových údajov

- nie je potrebné byť „online“ v konkrétnom čase – materiály budú na stránke prístupné a účastník si ich môže stiahnuť kedykoľvek mu to vyhovuje a sám si ich môže prejsť keď má čas a chuť – buď naraz, alebo po častiach

- potrebné vybavenie – prístup na internet a kancelársky balík Office (komentované PowerPointové prezentácie), prehliadač pdf súborov a prehrávač mp3 (audio) a mp4 (video) súborov

- účastníci dostanú podrobné pokyny a návody na prácu s materiálmi tak, aby kurz technicky zvládol každý

 

Program seminára (okruhy tém):

1. identifikácia prenajatých nehnuteľností a ich typy
2. rozdiely medzi komerčným a rezidenčným nájmom  
3. podstatné náležitosti nájomnej zmluvy
4. služby spojené s užívaním predmetu nájmu a ich vyúčtovanie
5. zábezpeka a zodpovednosť za poškodenie priestoru
6. doba trvania nájmu a spôsoby jeho ukončenia

7. sankcie za porušenie povinností v nájomnom vzťahu


Prínos seminára:
- prezentácie s audiokomentárom v trvaní cca 180 minút obsahujúce anglickú a slovenskú terminológiu k téme a vysvetlenie ich použitia

- cvičenia na rozšírenie terminológie a otestovanie jej používania

- praktický nácvik prekladov súvisiacich právnych textov – v prípade zaslania bude vaša verzia posúdená lektorom a zaslaná späť spolu s komentárom a tipmi na lepšie riešenia

- komunikácia medzi prihlásenými účastníkmi v rámci súkromného fóra s možnosťou výmeny skúseností a poskytovaním spätnej väzby

‎Právny preklad anglický jazyk - slovenský jazyk‎ pre Online seminár právnej terminológie - Výživné


Podujatie zo série seminárov pre prekladateľov a tlmočníkov z/do anglického jazyka a druhá časť terminológie rozvodov a určovania výživného


Kto?
JUDr. Juraj Kotrusz - advokát a úradný prekladateľ pre AJ, lektor právnickej angličtiny pre právnikov a lingvistov

Cena:

60,- €, pre členov SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov) cena 50,- €
V cene sú zahrnuté všetky potrebné materiály .

Registrácia prihlášok                           

e-mailovou správou na: info@pravnypreklad.sk


Program seminára (okruhy tém):
1. druhy rodičovských práv a povinností
2. zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti a striedavá starostlivosť    
3. vyživovacia povinnosť a jej druhy, oprávnený a povinný
4. konanie o určení výživného a posudzované okolnosti
5. zročné výživné a bežné výživné a formulácia súdneho výroku
6. zmena a zrušenie vyživovacej povinnosti

7. vymáhanie výživného, náhradné výživné a zanedbanie povinnej výživy


Prínos seminára:
- stručný právny prehľad rodičovských práv a povinností
- porovnanie terminológie výživného s anglo-americkou terminológiou

- rady a diskusia o postupe pri preklade rozsudkov o vyživovacej povinnosti a rodičovských dohôd
- konzultácie o problematických otázkach z pohľadu terminológie a práva, dôraz na spätnú väzbu