Prihlasovanie a prístup k elektronickým materiálom, ktoré používame v nami organizovaných kurzoch.

Dvanásty zo série seminárov pre prekladateľov a tlmočníkov z/do anglického jazyka a prvá časť v terminológii trestného konania - prípravné konanie a vyšetrovanie
Kto?
JUDr. Juraj Kotrusz - advokát a úradný prekladateľ pre AJ, lektor právnickej angličtiny pre právnikov a lingvistov

Cena:
65,- €, pre členov SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov) cena 55,- €
V cene sú zahrnuté všetky potrebné materiály a drobné občerstvenie pre účastníkov.

Seminár anglickej právnej terminológie – Trestné právo III – Hlavné pojednávanie
--------
Celodenný seminár pre prekladateľov a tlmočníkov z/do anglického jazyka zameraný na terminológiu trestného práva – jednotlivých trestných činov a úkonov vyšetrovania, nadväzujúci na úspešnú sériu seminárov anglickej právnej terminológie organizovaných v Nitre a v Košiciach, organizovaný v spolupráci so Slovenskou asociáciou prekladateľov a tlmočníkov (SAPT)

Kedy a kde?
V sobotu 18.02.2017 od 9:30 do 15:30 – KOŠICE
(konkrétne miesto konania bude oznámené po ukončení registrácie prihlášok)

Kto?
JUDr. Juraj Kotrusz - advokát a úradný prekladateľ pre AJ, lektor právnickej angličtiny pre právnikov a lingvistov a člen Výkonného výboru Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT)
https://www.facebook.com/pravnypreklad

Cena:
80,- €, zľava 10 % pre členov SAPT (t.j. cena 72,- €)
V cene sú zahrnuté všetky potrebné materiály a drobné občerstvenie a obed pre účastníkov.

Registrácia prihlášok:
najneskôr do 10.02.2017 prostredníctvom e-mailu: info@pravnypreklad.sk

Jedenásty zo série seminárov pre prekladateľov a tlmočníkov z/do anglického jazyka a prvá časť v terminológie trestného konania - prípravné konanie a vyšetrovanie

Kedy a kde?
V sobotu 28.01.2017 od 9:30 do 13:30 na Štefánikovej ul. 57 v NITRE

Kto?
JUDr. Juraj Kotrusz - advokát a úradný prekladateľ pre AJ, lektor právnickej angličtiny pre právnikov a lingvistov

Cena:
65,- €, pre členov SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov) cena 55,- €
V cene sú zahrnuté všetky potrebné materiály a drobné občerstvenie pre účastníkov.

Prihlášky:
najneskôr do 20.01.2016 cez Facebook alebo e-mail: info@pravnypreklad.sk