Séria seminárov #sPRÁVNEslová je určená pre všetkých lingvistov, ktorí pracujú so slovenskou právnou terminológiou v kombinácii s akýmkoľvek cudzím jazykom. Poznať vlastný právny jazyk je základom úspechu pri preklade a tlmočení z/do cudzieho jazyka.

Semináre sú ideálnou prípravou pre záujemcov o skúšku úradného (súdneho) prekladateľa alebo tlmočníka, pretože pracujú s terminológiou a textami, ktoré sa na skúške často vyskytujú.

Zároveň sú určené pre prekladateľov a tlmočníkov, ktorí sú pri svojej práci v kontakte s právnou terminológiou a právnickými textami, a to bez ohľadu na ich pracovnú jazykovú kombináciu 

Bezplatná ochutnávka novej série seminárov #sPRÁVNEslová pre lingvistov, tlmočníkov a prekladateľov pracujúcich so slovenčinou v kombinácii s akýmkoľvek iným cudzím jazykom, ktoré vám poskytnú prehľad o slovenskej právnej terminológii používanej v legislatíve, v súdnych rozhodnutiach a medzi právnikmi tak, aby ste skutočne rozumeli jej významu a spôsobu použitia a aby ste ľahšie našli jej funkčný ekvivalent v cudzom jazyku. 

Online
podujatie zo série seminárov pre prekladateľov a tlmočníkov BEZ OHĽADU NA JAZYKOVÚ
KOMBINÁCIU, ktoré poskytujú podrobné informácie o terminológii v slovenskom
práve a jej použití v legislatíve, v právnych dokumentoch a v bežných
situáciách, tentoraz na tému súdnych rozhodnutí v civilnom procese a opravných
prostriedkov nadväzujúce na bezplatnú ochutnávku, v ktorej si môžete
vyskúšať ako budú tieto semináre prebiehať:
http://pravnypreklad.sk/course/view.php?id=19


Kedy a kde?
Materiály prístupné v sobotu 20.06.2020 od 9:30 a k dispozícii kedykoľvek vám to bude vyhovovať, v pohodlí vášho domova či kancelárie

Kto?
JUDr. Juraj Kotrusz - advokát a úradný prekladateľ pre AJ, lektor právnickej angličtiny a právnej terminológie pre právnikov a lingvistov

Cena:

55,- €, pre členov SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov) cena 45,- €
V cene sú zahrnuté všetky potrebné materiály a cvičenia pre účastníkov s možnosťou spätnej väzby a s prístupom do interného fóra pre prihlásených účastníkov.


Registrácia prihlášok:                                                                                                                               

najneskôr do 18.06.2020 prostredníctvom e-mailu: info@pravnypreklad.sk

 

 

Technické požiadavky

- materiály prístupné online na internetovej stránke pomocou zaslaných prístupových údajov

- nie je potrebné byť „online“ v konkrétnom čase – materiály budú na stránke prístupné a účastník si ich môže stiahnuť kedykoľvek mu to vyhovuje a sám si ich môže prejsť keď má čas a chuť – buď naraz, alebo po častiach

- potrebné vybavenie – prístup na internet a kancelársky balík Office (komentované PowerPointové prezentácie), prehliadač pdf súborov a prehrávač mp3 (audio) a mp4 (video) súborov

- účastníci dostanú podrobné pokyny a návody na prácu s materiálmi tak, aby kurz technicky zvládol každý

 

--------

Program seminára (okruhy tém):
1. typy súdnych rozhodnutí a rozdiely medzi nimi
2. sudcovia a súdni úradníci vydávajúci rozhodnutia      
3. náležitosti rozhodnutí a formulácie jednotlivých častí
4. sťažnosť ako nový opravný prostriedok a rozhodovanie o nej
5. riadne a mimoriadne opravné prostriedky
6. odvolanie a rozhodnutia o odvolaní

7. dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora

---------

Prínos seminára:
- prezentácie s audiokomentárom v trvaní cca 180 minút obsahujúce slovenskú terminológiu k téme a vysvetlenie jej pôvodu a použitia

- cvičenia na rozšírenie terminológie a otestovanie jej používania

- praktický nácvik formulácie súvisiacich právnych textov – v prípade zaslania bude vaša verzia posúdená lektorom a zaslaná späť spolu s komentárom a tipmi na lepšie riešenia

- komunikácia medzi prihlásenými účastníkmi v rámci súkromného fóra s možnosťou výmeny skúseností a poskytovaním spätnej väzby