Séria seminárov #sPRÁVNEslová je určená pre všetkých lingvistov, ktorí pracujú so slovenskou právnou terminológiou v kombinácii s akýmkoľvek cudzím jazykom. Poznať vlastný právny jazyk je základom úspechu pri preklade a tlmočení z/do cudzieho jazyka.

Semináre sú ideálnou prípravou pre záujemcov o skúšku úradného (súdneho) prekladateľa alebo tlmočníka, pretože pracujú s terminológiou a textami, ktoré sa na skúške často vyskytujú.

Zároveň sú určené pre prekladateľov a tlmočníkov, ktorí sú pri svojej práci v kontakte s právnou terminológiou a právnickými textami, a to bez ohľadu na ich pracovnú jazykovú kombináciu 

Online podujatie zo série seminárov pre prekladateľov a tlmočníkov BEZ OHĽADU NA JAZYKOVÚ KOMBINÁCIU, ktoré poskytujú podrobné informácie o terminológii v slovenskom práve a jej použití v legislatíve, v právnych dokumentoch a v bežných situáciách, tentoraz na tému uzatvárania manželstva a jeho rozvodu


Kedy a kde?

Materiály prístupné v sobotu 13.03.2021 od 9:30 a k dispozícii kedykoľvek vám to bude vyhovovať, v pohodlí vášho domova či kancelárie

Program seminára (okruhy tém):
1. prípady neplatnosti manželstva a nulitné manželstvo
2. rozvod a odluka a ich rozdiely            
3. dôvody rozvodu a ich preukazovanie
4. postup pri rozvode manželstva a účastníci konania
5. rozsudok o rozvode manželstva a jeho dôsledky

6. medzinárodné rozvody, právomoc súdov a rozhodné právo

 

Prínos seminára:
- prezentácie s audiokomentárom v trvaní cca 150 minút obsahujúce slovenskú terminológiu k téme a vysvetlenie jej pôvodu a použitia

- cvičenia na rozšírenie terminológie a otestovanie jej používania

- praktický nácvik formulácie súvisiacich právnych textov – v prípade zaslania bude vaša verzia posúdená lektorom a zaslaná späť spolu s komentárom a tipmi na lepšie riešenia

- komunikácia medzi prihlásenými účastníkmi v rámci súkromného fóra s možnosťou výmeny skúseností a poskytovaním spätnej väzby

 

Technické požiadavky

- materiály prístupné online na internetovej stránke pomocou zaslaných prístupových údajov

- nie je potrebné byť „online“ v konkrétnom čase – materiály budú na stránke prístupné a účastník si ich môže stiahnuť kedykoľvek mu to vyhovuje a sám si ich môže prejsť keď má čas a chuť – buď naraz, alebo po častiach

- potrebné vybavenie – prístup na internet a kancelársky balík Office (komentované PowerPointové prezentácie), prehliadač pdf súborov a prehrávač mp3 (audio) a mp4 (video) súborov

- účastníci dostanú podrobné pokyny a návody na prácu s materiálmi tak, aby kurz technicky zvládol každý

 

Cena:

60,- €, pre členov SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov) cena 50,- €
V cene sú zahrnuté všetky potrebné materiály a cvičenia pre účastníkov s možnosťou spätnej väzby a s prístupom do interného fóra pre prihlásených účastníkov.

 

Registrácia prihlášok                        

Prostredníctvom e-mailu: info@pravnypreklad.sk najneskôr do 09.03.2021


Online podujatie zo série seminárov pre prekladateľov a tlmočníkov BEZ OHĽADU NA JAZYKOVÚ KOMBINÁCIU, ktoré poskytujú podrobné informácie o terminológii v slovenskom práve a jej použití v legislatíve, v právnych dokumentoch a v bežných situáciách, tentoraz na tému nehnuteľností, ich typov a identifikácie a evidencie v katastri nehnuteľností


Program seminára (okruhy tém):

1. nehnuteľnosti a ich typy v slovenskom práve
2. identifikačné údaje nehnuteľností     
3. čo je parcela, intravilán alebo vecné bremeno
4. list vlastníctva a jeho časti

5. práva zapisované do katastra
6. vkladové konanie a postup pri vklade

 

Prínos seminára:
- prezentácie s audiokomentárom v trvaní cca 150 minút obsahujúce slovenskú terminológiu k téme a vysvetlenie jej pôvodu a použitia

- cvičenia na rozšírenie terminológie a otestovanie jej používania

- praktický nácvik formulácie súvisiacich právnych textov – v prípade zaslania bude vaša verzia posúdená lektorom a zaslaná späť spolu s komentárom a tipmi na lepšie riešenia

- komunikácia medzi prihlásenými účastníkmi v rámci súkromného fóra s možnosťou výmeny skúseností a poskytovaním spätnej väzby

 

Technické požiadavky

- materiály prístupné online na internetovej stránke pomocou zaslaných prístupových údajov

- nie je potrebné byť „online“ v konkrétnom čase – materiály budú na stránke prístupné a účastník si ich môže stiahnuť kedykoľvek mu to vyhovuje a sám si ich môže prejsť keď má čas a chuť – buď naraz, alebo po častiach

- potrebné vybavenie – prístup na internet a kancelársky balík Office (komentované PowerPointové prezentácie), prehliadač pdf súborov a prehrávač mp3 (audio) a mp4 (video) súborov

- účastníci dostanú podrobné pokyny a návody na prácu s materiálmi tak, aby kurz technicky zvládol každý


Cena:

60,- €, pre členov SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov) cena 50,- €
V cene sú zahrnuté všetky potrebné materiály a cvičenia pre účastníkov s možnosťou spätnej väzby a s prístupom do interného fóra pre prihlásených účastníkov.


Kedy a kde?
Materiály prístupné a k dispozícii kedykoľvek vám to bude vyhovovať, v pohodlí vášho domova či kancelárie

Registrácia prihlášok

prostredníctvom e-mailu: info@pravnypreklad.sk


Online podujatie zo série seminárov pre prekladateľov a tlmočníkov BEZ OHĽADU NA JAZYKOVÚ KOMBINÁCIU, ktoré poskytujú podrobné informácie o terminológii v slovenskom práve a jej použití v legislatíve, v právnych dokumentoch a v bežných situáciách, tentoraz na tému pracovných zmlúv, jednotlivých ustanovení a doložiek a skončenia pracovného pomeru výpoveďou


Program seminára (okruhy tém):
1. pracovné zmluvy a iné pracovnoprávne dohody
2. podstatné náležitosti pracovnej zmluvy         
3. mzda a jej zložky, iné peňažné a nepeňažné benefity
4. pracovný čas, nadčasy, home-office a dovolenka

5. konkurenčná doložka, mlčanlivosť
6. spôsoby skončenia pracovného pomeru

7. dôvody výpovede a postup pri výpovedi

 

Prínos seminára:
- prezentácie s audiokomentárom v trvaní cca 150 minút obsahujúce slovenskú terminológiu k téme a vysvetlenie jej pôvodu a použitia

- cvičenia na rozšírenie terminológie a otestovanie jej používania

- praktický nácvik formulácie súvisiacich právnych textov – v prípade zaslania bude vaša verzia posúdená lektorom a zaslaná späť spolu s komentárom a tipmi na lepšie riešenia

- komunikácia medzi prihlásenými účastníkmi v rámci súkromného fóra s možnosťou výmeny skúseností a poskytovaním spätnej väzby

 

Technické požiadavky

- materiály prístupné online na internetovej stránke pomocou zaslaných prístupových údajov

- nie je potrebné byť „online“ v konkrétnom čase – materiály budú na stránke prístupné a účastník si ich môže stiahnuť kedykoľvek mu to vyhovuje a sám si ich môže prejsť keď má čas a chuť – buď naraz, alebo po častiach

- potrebné vybavenie – prístup na internet a kancelársky balík Office (komentované PowerPointové prezentácie), prehliadač pdf súborov a prehrávač mp3 (audio) a mp4 (video) súborov

- účastníci dostanú podrobné pokyny a návody na prácu s materiálmi tak, aby kurz technicky zvládol každý


Cena:

60,- €, pre členov SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov) cena 50,- €
V cene sú zahrnuté všetky potrebné materiály a cvičenia pre účastníkov s možnosťou spätnej väzby a s prístupom do interného fóra pre prihlásených účastníkov.


Kedy a kde?
Materiály prístupné a k dispozícii kedykoľvek vám to bude vyhovovať, v pohodlí vášho domova či kancelárie


Registrácia prihlášok

prostredníctvom e-mailu: info@pravnypreklad.sk


Bezplatná ochutnávka novej série seminárov #sPRÁVNEslová pre lingvistov, tlmočníkov a prekladateľov pracujúcich so slovenčinou v kombinácii s akýmkoľvek iným cudzím jazykom, ktoré vám poskytnú prehľad o slovenskej právnej terminológii používanej v legislatíve, v súdnych rozhodnutiach a medzi právnikmi tak, aby ste skutočne rozumeli jej významu a spôsobu použitia a aby ste ľahšie našli jej funkčný ekvivalent v cudzom jazyku. 

Online
podujatie zo série seminárov pre prekladateľov a tlmočníkov BEZ OHĽADU NA JAZYKOVÚ
KOMBINÁCIU, ktoré poskytujú podrobné informácie o terminológii v slovenskom
práve a jej použití v legislatíve, v právnych dokumentoch a v bežných
situáciách, tentoraz na tému súdnych rozhodnutí v civilnom procese a opravných
prostriedkov nadväzujúce na bezplatnú ochutnávku, v ktorej si môžete
vyskúšať ako budú tieto semináre prebiehať:
http://pravnypreklad.sk/course/view.php?id=19


--------

Program seminára (okruhy tém):
1. typy súdnych rozhodnutí a rozdiely medzi nimi
2. sudcovia a súdni úradníci vydávajúci rozhodnutia      
3. náležitosti rozhodnutí a formulácie jednotlivých častí
4. sťažnosť ako nový opravný prostriedok a rozhodovanie o nej
5. riadne a mimoriadne opravné prostriedky
6. odvolanie a rozhodnutia o odvolaní

7. dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora

---------

Prínos seminára:
- prezentácie s audiokomentárom v trvaní cca 180 minút obsahujúce slovenskú terminológiu k téme a vysvetlenie jej pôvodu a použitia

- cvičenia na rozšírenie terminológie a otestovanie jej používania

- praktický nácvik formulácie súvisiacich právnych textov – v prípade zaslania bude vaša verzia posúdená lektorom a zaslaná späť spolu s komentárom a tipmi na lepšie riešenia

- komunikácia medzi prihlásenými účastníkmi v rámci súkromného fóra s možnosťou výmeny skúseností a poskytovaním spätnej väzbyTechnické požiadavky

- materiály prístupné online na internetovej stránke pomocou zaslaných prístupových údajov

- nie je potrebné byť „online“ v konkrétnom čase – materiály budú na stránke prístupné a účastník si ich môže stiahnuť kedykoľvek mu to vyhovuje a sám si ich môže prejsť keď má čas a chuť – buď naraz, alebo po častiach

- potrebné vybavenie – prístup na internet a kancelársky balík Office (komentované PowerPointové prezentácie), prehliadač pdf súborov a prehrávač mp3 (audio) a mp4 (video) súborov

- účastníci dostanú podrobné pokyny a návody na prácu s materiálmi tak, aby kurz technicky zvládol každý


Cena:

55,- €, pre členov SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov) cena 45,- €
V cene sú zahrnuté všetky potrebné materiály a cvičenia pre účastníkov s možnosťou spätnej väzby a s prístupom do interného fóra pre prihlásených účastníkov.


Kedy a kde?
Materiály prístupné a k dispozícii kedykoľvek vám to bude vyhovovať, v pohodlí vášho domova či kancelárie

Registrácia prihlášok:                                                                                                                               

prostredníctvom e-mailu: info@pravnypreklad.sk