Seminár anglickej právnej terminológie – Trestné právo III – Hlavné pojednávanie
--------
Celodenný seminár pre prekladateľov a tlmočníkov z/do anglického jazyka zameraný na terminológiu trestného práva – jednotlivých trestných činov a úkonov vyšetrovania, nadväzujúci na úspešnú sériu seminárov anglickej právnej terminológie organizovaných v Nitre a v Košiciach, organizovaný v spolupráci so Slovenskou asociáciou prekladateľov a tlmočníkov (SAPT)

Kedy a kde?
V sobotu 18.02.2017 od 9:30 do 15:30 – KOŠICE
(konkrétne miesto konania bude oznámené po ukončení registrácie prihlášok)

Kto?
JUDr. Juraj Kotrusz - advokát a úradný prekladateľ pre AJ, lektor právnickej angličtiny pre právnikov a lingvistov a člen Výkonného výboru Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT)
https://www.facebook.com/pravnypreklad

Cena:
80,- €, zľava 10 % pre členov SAPT (t.j. cena 72,- €)
V cene sú zahrnuté všetky potrebné materiály a drobné občerstvenie a obed pre účastníkov.

Registrácia prihlášok:
najneskôr do 10.02.2017 prostredníctvom e-mailu: info@pravnypreklad.sk