Dvanásty zo série seminárov pre prekladateľov a tlmočníkov z/do anglického jazyka a prvá časť v terminológii trestného konania - prípravné konanie a vyšetrovanie
Kto?
JUDr. Juraj Kotrusz - advokát a úradný prekladateľ pre AJ, lektor právnickej angličtiny pre právnikov a lingvistov

Cena:
65,- €, pre členov SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov) cena 55,- €
V cene sú zahrnuté všetky potrebné materiály a drobné občerstvenie pre účastníkov.