Bezplatná ochutnávka seminárov anglickej právnej terminológie zameraná na rozdiely medzi trestným a civilným procesom.

Pridajte sa a vyskúšajte si v tejto skrátenej ukážke ako vyzerajú materiály a aktivity v rámci jednodňových seminárov anglickej právnej terminológie