JUDr. Juraj Kotrusz

V roku 2008 ukončil štúdium práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave s titulom magister. V tom istom roku vykonal rigoróznu skúšku v odbore medzinárodné právo. Obsadil 2. miesto v celosvetovej súťaži odborných prác The Clive M. Schmitthoff Essay Competition 2008, za čo mu bol udelený Certificate of Merit Inštitútom medzinárodného obchodného práva pri Pace University School of Law, New York, USA. Jeho práca bola publikovaná v časopise Uniform Law Review.

Je partnerom v Advokátskej kancelárii KOTRUSZ – BENČÍK, s.r.o..

Okrem právnej praxe sa intenzívne venuje štúdiu anglickej právnej terminológie. V novembri 2007 mu bol ako jednému z prvých študentov v Slovenskej republike udelený International Legal English Certificate (Certifikát medzinárodnej právnickej angličtiny) na úrovni C1 (Effective Operational Proficiency) a TOLES (Test of Legal English Skills). Absolvoval všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka na úrovni C1 s oprávnením vyučovať anglický jazyk. V roku 2012 zložil prekladateľskú skúšku a bol Ministerstvom spravodlivosti zapísaný do zoznamu úradných prekladateľov pre anglický jazyk pod č. 971189.

Ako prekladateľ spolupracuje so súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní, poskytuje služby popredným advokátskym kanceláriám na Slovensku a je externým prekladateľom pre Súdny dvor Európskej únie.

V rámci právnej praxe zabezpečuje poskytovanie právnych služieb v anglickom jazyku vrátane vedenia rokovaní, korešpondencie a prípravy zmlúv a právnych podaní. 

Organizuje prednášky z oblasti právnickej angličtiny formou samostatných seminárov pre právnikov a lingvistov a organizuje kontinuálne kurzy právnickej angličtiny pre advokátov a ostatných členov právnickej obce. Od roku 2020 popri osobných stretnutiach organizuje aj online kurzy.

Posledná zmena: Sobota, 18 júl 2020, 21:23