Preklady

Preklad vyhotovený pre všetky prípady, kde sa nevyžaduje úradné overenie (tzv. okrúhla pečiatka), je dodávaný v elektronickej alebo tlačenej forme podľa požiadaviek klienta.

Špecializujem sa na preklad právnych a ekonomických textov, najmä zmlúv a dohôd, obchodných podmienok, obchodnej a právnej korešpondencie, žalôb a ďalších procesných dokumentov, právnych analýz. Ako právnik vnímam obsah textu nielen z jazykového, ale aj z právneho hľadiska a citlivo pristupujem ku každému textu tak, aby bol presne zachovaný jeho pôvodný význam a právny účinok aj v jazyku, do ktorého prekladám. Viac o mojom prístupe k prekladu sa dozviete v sekcii Blogy.


Posledná zmena: Štvrtok, 29 december 2016, 17:22