Úradné preklady

právny preklad - trans iurisPotrebujete preložiť rodný či sobášny list, vysvedčenie alebo povolenie zo zahraničia alebo naopak chcete svoj slovenský dokument použiť na úradné účely v zahraničí? V tom prípade potrebujete úradný preklad.

Ako úradný prekladateľ poskytujem služby aj súdom, prokuratúre a orgánom činným v trestnom konaní, preto mám skúsenosti aj s procesnými listinami a rozhodnutiami.

Ako právnik poskytujúci služby medzinárodným klientom mám skúsenosti nielen s terminológiou, ale aj s fungovaním základných procesov v Slovenskej republike a v zahraničí a poskytnem Vám konzultácie o preklade tak, aby ste získali úradný preklad, ktorý Vám na úrade skutočne pomôže.

Pomôžem Vám pri vybavení apostille a ďalších formalít a preklad Vám doručím spôsobom, ktorý Vám bude najviac vyhovovať. Pre klienta som vždy pripravený urobiť niečo navyše tak, aby som mu skutočne pomohol.Preklady

Špecializujem sa na preklad právnych a ekonomických textov, najmä zmlúv a dohôd, obchodných podmienok, obchodnej a právnej korešpondencie, žalôb a ďalších procesných dokumentov, právnych analýz. Ako právnik vnímam obsah textu nielen z jazykového, ale aj z právneho hľadiska a citlivo pristupujem ku každému textu tak, aby bol presne zachovaný jeho pôvodný význam a právny účinok aj v jazyku, do ktorého prekladám. Viac o mojom prístupe k prekladu sa dozviete v sekcii Blogy.Posledná zmena: Piatok, 24 február 2017, 13:06