‎Právny preklad anglický jazyk - slovenský jazyk‎ pre Online seminár právnej terminológie - Výživné


Podujatie zo série seminárov pre prekladateľov a tlmočníkov z/do anglického jazyka a druhá časť terminológie rozvodov a určovania výživného


Kto?
JUDr. Juraj Kotrusz - advokát a úradný prekladateľ pre AJ, lektor právnickej angličtiny pre právnikov a lingvistov

Cena:

60,- €, pre členov SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov) cena 50,- €
V cene sú zahrnuté všetky potrebné materiály .

Registrácia prihlášok                           

e-mailovou správou na: info@pravnypreklad.sk


Program seminára (okruhy tém):
1. druhy rodičovských práv a povinností
2. zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti a striedavá starostlivosť    
3. vyživovacia povinnosť a jej druhy, oprávnený a povinný
4. konanie o určení výživného a posudzované okolnosti
5. zročné výživné a bežné výživné a formulácia súdneho výroku
6. zmena a zrušenie vyživovacej povinnosti

7. vymáhanie výživného, náhradné výživné a zanedbanie povinnej výživy


Prínos seminára:
- stručný právny prehľad rodičovských práv a povinností
- porovnanie terminológie výživného s anglo-americkou terminológiou

- rady a diskusia o postupe pri preklade rozsudkov o vyživovacej povinnosti a rodičovských dohôd
- konzultácie o problematických otázkach z pohľadu terminológie a práva, dôraz na spätnú väzbu