Bezplatná ochutnávka novej série seminárov #sPRÁVNEslová pre lingvistov, tlmočníkov a prekladateľov pracujúcich so slovenčinou v kombinácii s akýmkoľvek iným cudzím jazykom, ktoré vám poskytnú prehľad o slovenskej právnej terminológii používanej v legislatíve, v súdnych rozhodnutiach a medzi právnikmi tak, aby ste skutočne rozumeli jej významu a spôsobu použitia a aby ste ľahšie našli jej funkčný ekvivalent v cudzom jazyku.