Online
podujatie zo série seminárov pre prekladateľov a tlmočníkov BEZ OHĽADU NA JAZYKOVÚ
KOMBINÁCIU, ktoré poskytujú podrobné informácie o terminológii v slovenskom
práve a jej použití v legislatíve, v právnych dokumentoch a v bežných
situáciách, tentoraz na tému súdnych rozhodnutí v civilnom procese a opravných
prostriedkov nadväzujúce na bezplatnú ochutnávku, v ktorej si môžete
vyskúšať ako budú tieto semináre prebiehať:
http://pravnypreklad.sk/course/view.php?id=19


--------

Program seminára (okruhy tém):
1. typy súdnych rozhodnutí a rozdiely medzi nimi
2. sudcovia a súdni úradníci vydávajúci rozhodnutia      
3. náležitosti rozhodnutí a formulácie jednotlivých častí
4. sťažnosť ako nový opravný prostriedok a rozhodovanie o nej
5. riadne a mimoriadne opravné prostriedky
6. odvolanie a rozhodnutia o odvolaní

7. dovolanie a dovolanie generálneho prokurátora

---------

Prínos seminára:
- prezentácie s audiokomentárom v trvaní cca 180 minút obsahujúce slovenskú terminológiu k téme a vysvetlenie jej pôvodu a použitia

- cvičenia na rozšírenie terminológie a otestovanie jej používania

- praktický nácvik formulácie súvisiacich právnych textov – v prípade zaslania bude vaša verzia posúdená lektorom a zaslaná späť spolu s komentárom a tipmi na lepšie riešenia

- komunikácia medzi prihlásenými účastníkmi v rámci súkromného fóra s možnosťou výmeny skúseností a poskytovaním spätnej väzbyTechnické požiadavky

- materiály prístupné online na internetovej stránke pomocou zaslaných prístupových údajov

- nie je potrebné byť „online“ v konkrétnom čase – materiály budú na stránke prístupné a účastník si ich môže stiahnuť kedykoľvek mu to vyhovuje a sám si ich môže prejsť keď má čas a chuť – buď naraz, alebo po častiach

- potrebné vybavenie – prístup na internet a kancelársky balík Office (komentované PowerPointové prezentácie), prehliadač pdf súborov a prehrávač mp3 (audio) a mp4 (video) súborov

- účastníci dostanú podrobné pokyny a návody na prácu s materiálmi tak, aby kurz technicky zvládol každý


Cena:

55,- €, pre členov SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov) cena 45,- €
V cene sú zahrnuté všetky potrebné materiály a cvičenia pre účastníkov s možnosťou spätnej väzby a s prístupom do interného fóra pre prihlásených účastníkov.


Kedy a kde?
Materiály prístupné a k dispozícii kedykoľvek vám to bude vyhovovať, v pohodlí vášho domova či kancelárie

Registrácia prihlášok:                                                                                                                               

prostredníctvom e-mailu: info@pravnypreklad.sk