Kedy a kde?

Materiály budú prístupné po registrácii a k dispozícii kedykoľvek vám to bude vyhovovať, v pohodlí vášho domova či kancelárie


Program seminára (okruhy tém):

1. trestné právo a jeho časti, trestné právo hmotné
2. podmienky trestnoprávnej zodpovednosti - vek a príčetnosť

3. kategorizácia trestných činov
4. skutková podstata trestného činu, jej subjektívne a objektívne stránky

5. štádiá trestnej činnosti - príprava, pokus, dokonanie
6. účastníctvo v trestnej činnosti

7. okolnosti vylučujúce protiprávnosť


Prínos seminára:
- prezentácie s audiokomentárom v trvaní do 180 minút obsahujúce anglickú a slovenskú terminológiu k téme a vysvetlenie ich použitia

- cvičenia na rozšírenie terminológie a otestovanie jej používania

- komunikácia medzi prihlásenými účastníkmi v rámci súkromného fóra s možnosťou výmeny skúseností a poskytovaním spätnej väzby

 

Technické požiadavky

- materiály prístupné online na internetovej stránke pomocou zaslaných prístupových údajov

- nie je potrebné byť „online“ v konkrétnom čase – materiály budú na stránke prístupné a účastník si ich môže stiahnuť kedykoľvek mu to vyhovuje a sám si ich môže prejsť keď má čas a chuť – buď naraz, alebo po častiach

- potrebné vybavenie – prístup na internet a kancelársky balík Office (komentované PowerPointové prezentácie), prehliadač pdf súborov a prehrávač mp3 (audio) a mp4 (video) súborov

- účastníci dostanú podrobné pokyny a návody na prácu s materiálmi tak, aby kurz technicky zvládol každý


Cena:

60,- €, pre členov SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov) cena 50,- €
V cene sú zahrnuté všetky potrebné materiály a cvičenia pre účastníkov s možnosťou spätnej väzby a s prístupom do interného fóra pre prihlásených účastníkov.


Registrácia prihlášok                        

Prostredníctvom e-mailu: info@pravnypreklad.sk