ONLINE seminár pre ZAČÍNAJÚCICH úradných prekladateľov a úradných tlmočníkov (bez ohľadu na jazykovú kombináciu), zameraný na vstup do praxe a všetky potrebné kroky na úspešný štart


Kedy a kde?                          

Po registrácii prihlášky a po zaplatení registračného poplatku budú všetky materiály sprístupnené u Vás doma či v kancelárii a k dispozícii kedykoľvek Vám to bude vyhovovať

                                                                             

Kto?
JUDr. Juraj Kotrusz - advokát a úradný prekladateľ pre anglický jazyk, člen skúšobnej komisie na odbornej skúške úradného prekladateľa tlmočníka v roku 2015 a člen Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT), ktorý už štyri roky organizuje tieto podujatia pre úradných prekladateľov a tlmočníkov v Bratislave a v Košiciach


Program seminára (okruhy tém):

1. Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti

2. Vyhotovenie pečiatky a jej používanie

3. Preukaz a jeho používanie

4. Prihlasovanie sa do denníka a zapisovanie úkonov

5. Rozdiely v prijímaní zákaziek od súkromných a verejných zadávateľov

6. Vyúčtovanie odmeny a jej priznanie 

7. Elektronické úradné preklady a potrebné vybavenie

8. Ako začať v praxi

 

Prínos seminára:
- poskytnutie praktického pohľadu na potrebné prvé kroky a administratívne úkony prekladateľov a tlmočníkov po zápise do zoznamu

- súhrnný prehľad všetkých dostupných fór a zdrojov informácií o činnosti úradných prekladateľov a tlmočníkov

- možnosť spätnej väzby a výmeny skúsenosti s ostatnými úradnými prekladateľmi a úradnými tlmočníkmi prostredníctvom uzavretého diskusného fóra

 
Technická stránka:

- materiály prístupné online na internetovej stránke pomocou zaslaných prístupových údajov

- nie je potrebné byť „online“ v konkrétnom čase – materiály budú na stránke prístupné a účastník si ich môže stiahnuť kedykoľvek mu to vyhovuje a sám si ich môže prejsť keď má čas a chuť – buď naraz, alebo po častiach

- potrebné vybavenie – prístup na internet a kancelársky balík Office (komentované PowerPointové prezentácie), prehliadač pdf súborov a prehrávač mp3 (audio) a mp4 (video) súborov

- účastníci dostanú podrobné pokyny a návody na prácu s materiálmi tak, aby kurz technicky zvládol každý

 

Cena:

70 

V poplatku sú zahrnuté poskytnuté materiály, tri hodiny audio komentára, praktické ukážky, vzory dokumentov používaných v prekladateľskej praxi a možnosť online komunikácie s lektorom a ostatnými účastníkmi seminára cez uzavreté online diskusné fórum s možnosťou výmeny skúseností a kladenia doplňujúcich otázok.

 

Registrácia prihlášok:                                

prostredníctvom e-mailu: info@pravnypreklad.sk