Kontinuálny kurz štruktúry a dokumentácie obchodných spoločností v právnej angličtine pre právnikov organizovaný JUDr. Jurajom Kotruszom, advokátom a úradným prekladateľom pre anglický jazyk, externým prekladateľom pre Súdny dvor Európskej únie a lektorom právnej angličtiny pre právnikov a lingvistov

Program kurzu

Ochutnávka: Formy podnikania (TU: http://pravnypreklad.sk/course/view.php?id=28)

1. Druhy obchodných spoločností v SR a v anglo-americkom systéme

2. Štruktúra spoločnosti a výpis z registra

3. Zakladateľské dokumenty

4. Valné zhromaždenie a jeho priebeh

5. Štatutárne orgány a ich činnosť

6. Obchodné podiely a ich prevod

7. Akcie

8. Zmeny v obchodnej spoločnosti

9. Účtovné závierky a kontrola činnosti

10. Likvidácia spoločnosti a konkurz

 

Jednotlivé tematické bloky

- zverejňované raz týždenne na stránke www.pravnypreklad.sk počnúc Ochutnávkou 

- prezentácie s audiokomentárom v trvaní 60 – 80 minút obsahujúce anglickú terminológiu k jednotlivým témam

- cvičenia na rozšírenie terminológie a otestovanie jej používania

- praktický nácvik formulácie tých dokumentov, ktorým sa tematický blok venuje – v prípade zaslania bude vaša verzia posúdená lektorom a zaslaná späť spolu s komentárom a tipmi na lepšie riešenia

- komunikácia medzi prihlásenými účastníkmi v rámci súkromného fóra s možnosťou výmeny skúseností a poskytovaním spätnej väzby

 

Technické požiadavky

- materiály prístupné online na internetovej stránke pomocou zaslaných prístupových údajov

- nie je potrebné byť „online“ v konkrétnom čase – materiály budú na stránke prístupné a účastník si ich môže stiahnuť kedykoľvek mu to vyhovuje a sám si ich môže prejsť keď má čas a chuť – buď naraz, alebo po častiach

- potrebné vybavenie – prístup na internet a kancelársky balík Office (komentované PowerPointové prezentácie), prehliadač pdf súborov a prehrávač mp3 (audio) a mp4 (video) súborov

- účastníci dostanú podrobné pokyny a návody na prácu s materiálmi tak, aby kurz technicky zvládol každý

 

Jazyková úroveň

- požadovaná úroveň znalosti všeobecnej angličtiny – B1 až B2 – potrebná schopnosť formulovať myšlienky do viet

- kurz je poňatý ako úvod do dokumentácie obchodných spoločností (Business Entities 101), pasívne sledovanie kurzu a zbieranie poznatkov a informácií nevyžaduje žiadnu skúsenosť s právnou angličtinou

- praktické úlohy – formulácia jednotlivých častí zmluvy bude vyhodnocovaná s ohľadom na existujúcu úroveň účastníka – spätná väzba a návrhy na zlepšenie budú formulované individuálne, vzhľadom na úroveň daného účastníka

 

Cena kurzu a platobné podmienky

- prvá hodina ZADARMO pre všetkých záujemcov

- prihlásenie na celý kurz (10 platených tematických blokov) je možné kedykoľvek (záväzná prihláška na celý kurz) mailom na info@pravnypreklad.sk

- cena kurzu: 250,- € (t.j. 25,- € za každý platený tematický blok) splatná v dvoch častiach:

1. prvá časť 125,- € (50 % z ceny kurzu) splatná pri registrácii prihlášky, t.j. pred prvým plateným blokom

2. druhá časť 125,- € (50 % z ceny kurzu) splatná pred šiestym plateným blokom

- zľava 10 % z ceny kurzu pri registrácii 3 a viacerých osôb z jednej spoločnosti / advokátskej kancelárie