Kurz civilného procesu v právnej angličtine

Kontinuálny kurz priebehu a podaní v civilnom procese v právnej angličtine pre právnikov a lingvistov organizovaný JUDr. Jurajom Kotruszom, advokátom a úradným prekladateľom pre anglický jazyk, externým prekladateľom pre Súdny dvor Európskej únie a lektorom právnej angličtiny pre právnikov a lingvistov


Program kurzu

Ochutnávka: Civilný proces a trestný proces (TU: http://pravnypreklad.sk/course/view.php?id=24)

1. Sústava súdov

2. Sudcovia a súdni úradníci

3. Strany sporu a ich zástupcovia

4. Žaloba a návrhy

5. Vyjadrenie k žalobe a písomné vyjadrenia

6. Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia

7. Predbežné prejednanie sporu a urovnanie

8. Dôkazné prostriedky

9. Rozsudky a uznesenia

10. Právoplatnosť a vykonateľnosť

 

Jednotlivé tematické bloky

- zverejňované raz týždenne na stránke www.pravnypreklad.sk počnúc dňom 19.10.2022

- prezentácie s audiokomentárom v trvaní 60 – 80 minút obsahujúce anglickú terminológiu k jednotlivým témam

- cvičenia na rozšírenie terminológie a otestovanie jej používania

- praktický nácvik formulácie tých úkonov, ktorým sa tematický blok venuje – v prípade zaslania bude vaša verzia posúdená lektorom a zaslaná späť spolu s komentárom a tipmi na lepšie riešenia

- komunikácia medzi prihlásenými účastníkmi v rámci súkromného fóra s možnosťou výmeny skúseností a poskytovaním spätnej väzby

 

Technické požiadavky

- materiály prístupné online na internetovej stránke pomocou zaslaných prístupových údajov

- nie je potrebné byť „online“ v konkrétnom čase – materiály budú na stránke prístupné a účastník si ich môže stiahnuť kedykoľvek mu to vyhovuje a sám si ich môže prejsť keď má čas a chuť – buď naraz, alebo po častiach

- potrebné vybavenie – prístup na internet a kancelársky balík Office (komentované PowerPointové prezentácie), prehliadač pdf súborov a prehrávač mp3 (audio) a mp4 (video) súborov

- účastníci dostanú podrobné pokyny a návody na prácu s materiálmi tak, aby kurz technicky zvládol každý

 

Jazyková úroveň

- požadovaná úroveň znalosti všeobecnej angličtiny – B1 až B2 – potrebná schopnosť formulovať myšlienky do viet

- kurz je úvodom do terminológie civilného procesu (Civil Procedure 101), pasívne sledovanie a zbieranie poznatkov a informácií nevyžaduje skúsenosť s právnou angličtinou

- praktické úlohy – formulácia jednotlivých častí zmluvy bude vyhodnocovaná s ohľadom na existujúcu úroveň účastníka – spätná väzba a návrhy na zlepšenie budú formulované individuálne, vzhľadom na úroveň daného účastníka

 

Cena kurzu a platobné podmienky

- prvá hodina ZADARMO pre všetkých záujemcov

- prihlásenie na celý kurz (10 platených tematických blokov) najneskôr

do 16.9.2022 (záväzná prihláška na celý kurz) mailom na info@pravnypreklad.sk

- cena kurzu: 300,- € (t. j. 30,- € za každý platený tematický blok) splatná v dvoch častiach, early bird cena 250,- € pri registrácii do 30.9.2022

•       prvá časť (50 % z ceny kurzu) splatná pri registrácii

•       druhá časť splatná pred šiestym plateným blokom

- zľava 20 % z ceny kurzu pri registrácii 3 a viacerých osôb z jednej spoločnosti / advokátskej kancelárie