ONLINE a PREZENČNÝ seminár anglickej právnej terminológie –
Splnomocnenie a zmluvy o zastúpení

--------

Kedy a kde?

Opäť aj osobne v Nitre v sobotu 04.02.2023 od 9:30 do 13:30, ale naďalej aj ONLINE k dispozícii kedykoľvek vám to bude vyhovovať, v pohodlí vášho domova či kancelárie
 

Program seminára (okruhy tém):

1. konanie v mene inej osoby a zastúpenie
2. splnomocnenie a jeho náležitosti

3. generálne splnomocnenie, dohoda o plnomocenstve
4. zmluvy o priamom zastúpení

5. obchodní zástupcovia a díleri
6. zmluvy o nepriamom zastúpení

7. sprostredkovanie a komisionárska činnosť

 

Prínos seminára:

- prezentácia terminológie a rozdielov v jednotlivých formách zastúpenia

- cvičenia na rozšírenie terminológie a otestovanie jej používania

- komunikácia medzi prihlásenými účastníkmi aj v rámci súkromného fóra s možnosťou výmeny skúseností a poskytovaním spätnej väzby

 

Technické požiadavky (pre online účasť)

- materiály prístupné online na internetovej stránke pomocou zaslaných prístupových údajov

- nie je potrebné byť „online“ v konkrétnom čase – materiály budú na stránke prístupné a účastník si ich môže stiahnuť kedykoľvek mu to vyhovuje a sám si ich môže prejsť keď má čas a chuť – buď naraz, alebo po častiach

- potrebné vybavenie – prístup na internet a kancelársky balík Office (komentované PowerPointové prezentácie), prehliadač pdf súborov a prehrávač mp3 (audio) a mp4 (video) súborov

- účastníci dostanú podrobné pokyny a návody na prácu s materiálmi tak, aby kurz technicky zvládol každý

 

Cena:

70,- €, pre členov SAPT (Slovenská asociácia prekladateľov a tlmočníkov) cena 60,- €, bez ohľadu na to, či sa zúčastníte prezenčne alebo online.
V cene sú zahrnuté všetky potrebné materiály a cvičenia pre účastníkov s možnosťou spätnej väzby a s prístupom do interného fóra pre prihlásených účastníkov, účastníci v prezenčnej podobe v Nitre budú mať pripravené občerstvenie.

 

Registrácia prihlášok                        

Prostredníctvom e-mailu: info@pravnypreklad.sk najneskôr do 31.01.2023