Celodenný seminár pre úradných prekladateľov a úradných tlmočníkov (bez ohľadu na jazykovú kombináciu) a záujemcov o túto činnosť, zameraný na účtovanie odmien a náhrad úradných prekladateľov a na informácie o pripravovanej novele stavovských vyhlášok a iniciatíva na zvýšenie odmien – podpisová akcia


Kedy a kde?                          

Kedykoľvek Vám to vyhovuje v pohodlí Vášho domova alebo kancelárie

                                                                             

Kto?

JUDr. Juraj Kotrusz - advokát a úradný prekladateľ pre anglický jazyk, člen skúšobnej komisie na odbornej skúške úradného prekladateľa tlmočníka v roku 2015 a člen Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (SAPT)

https://www.facebook.com/pravnypreklad


Cena:                           

poplatok 89,- € za on-line prístup

 

Program seminára (okruhy tém):

1. tlmočné a spôsoby určenia tarifnej odmeny
2. dohoda so zadávateľom o odmene a jej náležitosti

3. zvýšenie a zníženie tarifnej odmeny
4. náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času

5. vyúčtovanie odmeny – praktická demonštrácia

6. priznanie a vyplatenie odmeny orgánom verejnej moci
7. praktické otázky spojené s účtovaním a evidenciou úradných prekladov a tlmočenia

8. stav pripravovanej novely vyhlášok o činnosti tlmočníkov a prekladateľov, iniciatíva na zvýšenie odmien

Prínos seminára:

- poskytnutie praktického pohľadu na platnú právnu úpravu v oblasti účtovania odmeny a náhrad pri vyhotovovaní úradných prekladov  a úradného tlmočenia s cieľom dosiahnutia čo najvyššej odmeny
- diskusia o sporných a neupravených otázkach, zorientovanie sa v súvisiacich právnych predpisoch

- možnosť spätnej väzby a výmeny skúsenosti s ostatnými úradnými prekladateľmi a úradnými tlmočníkmi

- podpora iniciatívy na zvýšenie odmien prekladateľov a tlmočníkov v rámci pripravovanej novely


Registrácia prihlášok:                  

kedykoľvek prostredníctvom e-mailu: info@pravnypreklad.sk