Semináre anglickej právnej terminológie sú určené pre prekladateľov a tlmočníkov pracujúcich s právnou terminológiou v kombinácii slovenský jazyk - anglický jazyk. Poskytujú praktický pohľad na slovenskú a anglo-americkú právnu úpravu v jednotlivých právnych odvetviach a pomocou cvičení a reálnych právnych dokumentov rozvíjajú schopnosť správne využívať právnu terminológiu a nájsť jej ekvivalenty v cieľovom jazyku